Een vliegende start maken met je nieuwe team? Conflicten die uitgepraat moeten worden? Of een Agile transitie die impact heeft op je team? Dan kan De Team Company helpen!

The key ingredient to building trust is not time. It is courage.   Patrick Lencioni

The key ingredient to building trust is not time. It is courage.
Patrick Lencioni

De Team Company

Alleen met een gezamenlijk doel, het inzetten van ieders talenten én goede communicatie, kan een team optimaal werken. Daarvoor moeten vaak vaste patronen en onderliggende dynamieken zichtbaar worden. Teamcoaching draagt bij aan het verdwijnen van onzekerheden, onderlinge concurrentie en stagnatie in de ontwikkeling van het team. Het zorgt voor een prettige samenwerking, veiligheid en vertrouwen. Het helpt jullie verder op weg naar meer resultaat!

De rol van de manager is daarbij van belang. Niet alleen duidelijkheid scheppen, maar ook ruimte geven en teamleden stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. 

Vertrouwen is de basis

Door onze kracht om een open en veilige sfeer te creëren, durven mensen zich al snel kwetsbaar op te stellen. We geven inzicht door juist de diepere lagen te benoemen en daarmee aan de slag te gaan. Het motto hierboven is van Patrick Lencioni en geeft de kern weer van goede teamontwikkeling. Zolang er geen vertrouwen is in een team, kom je niet verder. En om vertrouwen te krijgen is moed nodig. We helpen daarom teams om eerlijk te zijn en zich uit te spreken. Durf!

Integrale analyse en aanpak

In de begeleiding van een team kijken we naar alle aspecten die nodig zijn voor succes bijv. de doelstellingen van het team, de aanwezige talenten, de rol van de manager, de onderlinge verhoudingen en onderliggende patronen.

Een teamdag of teamtraject is altijd maatwerk en bestaat vaak uit meerdere interventies zoals bijvoorbeeld een teamscan, individuele intakes, diverse trainingen gericht op zelfsturend werken, feedback/feedforward, samenwerken of teamcoaching on the job. In enkele gevallen doen we ook individuele coaching en ondersteuning bij werving & selectie. Na elke teamdag evalueren we welke volgende stap nodig is voor het team. Zo blijven we altijd dicht bij de praktijk, actueel en flexibel!

De eerste stap is altijd een vrijblijvend persoonlijk gesprek en we doen daarna pas een voorstel dat is gericht op duurzaam resultaat.  

Vraag hier een vrijblijvende prijsindicatie aan


Mud team II Original.jpg

Onze team Trainingen

DSC_0130_ZW.jpg

De team
Company